do kasy suma: 0,00 zł
Legalizacja a wzorcowanie wózków paletowych z wagą. 0

Ręczne wózki paletowe z wagą mają różną dokładność ważenia.

Są 3 możliwości potwierdzenia dokładności wagi zamontowanej na wózku paletowym:

  1. Protokół wzorcowania dokument wydawany przez producenta wózka z wagą, tworzony w trakcie wzorcowania, zawierający zapisy dotyczące konkretnego wzorcowania wagi na wózku paletowym i umożliwiający jego ewentualne powtórzenie w tych samych warunkach pomiarowych, przy tych samych nastawach i w identycznych punktach pomiarowych. Wzorcowanie inaczej kalibracja to proces mający na celu sprawdzenie poprawności wskazań przyrządu. Na protokole wzorcowania klient otrzymuje informacje jakie są dokładnie błędy pomiarowe wagi.
  1. Świadectwo wzorcowania – oficjalny dokument wydawany przez akredytowaną instytucję Urząd Miar, zawierający wyniki wzorcowania wózka paletowego z wagą i poświadczający jego dokładność ważenia. Świadectwo wzorcowania może nie zawierać wyników wzorcowania, a tylko zapis poświadczający spełnienie warunków metrologicznych. Zdarza się to w przypadku, gdy zlecającego wzorcowanie nie interesuje poświadczenie konkretnych wartości, a tylko stwierdzenie, że wózek paletowy z wagą jest sprawny i może być użyty do pomiarów z dokładnością deklarowaną przez jego producenta. Jednak nawet wtedy musi ono zawierać odwołanie do protokołu wzorcowania (dokumentu wewnętrznego laboratorium pomiarowego), w którym przechowywane są szczegółowe zapisy dotyczące wyników tego konkretnego wzorcowania.
  1. Legalizacja wózka paletowego z wagą– zespół czynności dokonywanych przez Urząd Miar  obejmujących sprawdzenie, stwierdzenie i poświadczenie dowodem legalizacji, że przyrząd pomiarowy spełnia wymagania metrologiczne. Dla wóżka z legalizacją klient nie otrzymuje dokumentu, z wynikami pomiarowymi wagi. O legalizacji wózka z wagą świadczy cecha ( naklejka) naklejona na wózku przez UM.

 

System pomiarowy powinien być poddawany okresowej kontroli, aby wskazania wagi były wiarygodne.

Właściciel wózka paletowego z wagą może w tym celu:

  • dostarczyć wózek z wagą do producenta w celu potwierdzenia dokładności ważenia
  • dostarczyć wózek do producenta w celu sprawdzenia dokładności ważenia i potwierdzenia protokołem z wzorcowania
  • dostarczyć wózek do akredytowanej instytucji w celu wzorcowania potwierdzonego Świadectwem Wzorcowania
  • dostarczyć wózek do Urzędu Miar w celu ponownej legalizacji

Badanie dokładności wagi w wózku paletowym należy przeprowadzać za każdym razem, jeśli pojawią się wątpliwości co do wiarygodności wskazań wagi w paleciaku oraz za każdym razem po naprawach wózka.

Komentarze do wpisu (0)

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl